נמצאו 5 משרות

קמפוס עין כרם

3/7/2024
• ניהול צוות עובדי יחידת החשמל, הנחייתם והכשרתם.
• ניהול, תכנון, ביצוע ופיקוח על עבודות אחזקה והתקנות במערכות חשמל מתח גבוה ונמוך ובמערכות פיקוד .
• הכנת תוכניות, מפרטים וכתבי כמויות.
• בדיקה ואישור חשבונות במסגרת ביצוע התקנות.
• טיפול במכרזים, הצעות מחיר ומשא ומתן בתחום עבודות החשמל והפיקוד.
• הפעלת קבלנים, פיקוח על עבודתם וקבלת המתקנים.
• משימות נוספות בהנחיית הממונה.
כל המשימות תהיינה בתאום ובהתייעצות עם מהנדס החשמל הראשי של האוניברסיטה.
דיווח למנהל תפעול ותשתיות בקמפוס. 

קמפוס עין כרם

1/7/2024
• אחריות לתפעול ואחזקה שוטפת של המכשירים השונים ביחידה. 
• מתן הדרכה וסיוע לסטודנטים וחוקרים בהפעלת המכשור ביחידה.
• סיוע בניהול האדמיניסטרטיבי השוטף של היחידה ובכלל זה: מעקב וניהול מלאי הזמנות של
חומרים וציוד וכן ניהול מאגר הנתונים של היחידה.
• תאום הדרכות וסמינרים בתחומי הפעילות שמקיימת יחידת הציוד המכוני.
• ביצוע משימות נוספות בהתאם לדרישת הממונים.

קמפוס עין כרם

24/6/2024
• ניהול הפעילות הכספית ברשות כולל ניהול שוטף ואחריות על תקציבי הרשות. 
• הכנת תקציב שנתי בהתאם להנחיות מנהל הרשות והגשה להנהלת האוניברסיטה.
• תכנון ובקרת הפעילות הכספית של סעיפי הכנסות, הוצאות, שכר ושוטף.
• הפקת דו"חות כספיים למנהלת הרשות.
• הכנת סיכומים תקציביים והגשתם לרשות למחקר ופיתוח.
• טיפול שוטף ועדכון מחירון הרשות.
• בניית הצעות מחיר לחוקרים.
• הכנת הוראות תשלום, ביצוע תשלום לספקים וטיפול בהזמנות רכש.
• פיקוח על מערכת התקבולים והתשלומים במערכת ה- SAP לגורמי חוץ וגורמי פנים.
• ריכוז חיובי וזיכויי חוקרים כולל גיול חובות.
• ניהול תקציבי של פרויקטים כולל פרויקט ה-GEMM.
• ריכוז הקשר עם אגף הכספים, מחלקת תקציבים, אגף התקבולים וגורמים חוץ אוניברסיטאיים בנושאי כספים ותקציבים.
• הכרת תוכנות הרשות, עבודה משרדית שוטפת ומתן מענה לפניות של כלל הצוות והחוקרים.
• ביצוע משימות נוספות בהתאם להוראות הממונים.

קמפוס עין כרם

23/06/2024
• השתתפות בתכנון ובניהול השוטף של המעבדה העוסקת בפיתוח טכנולוגיות ביו-רפואיות חדשניות לטיפול בסרטן ובהנדסת רקמות.
• תמיכה טכנית במחקרים המתנהלים במעבדה.
• הדרכה, סיוע וייעוץ לצוות, לסטודנטים וחוקרים בעבודתם במעבדת המחקר.
• סיוע בניהול האדמיניסטרטיבי של המעבדה: הזמנת ציוד וחומרים, מעקב אחר מלאי ועבודה מול ספקים.
• סיוע בניהול תקציבי של המעבדה באופן שוטף. 
• הפעלת הציוד והמכשור במעבדה ואחזקתו השוטפת.
• אחריות ואכיפה של נהלי העבודה והבטיחות במעבדה.
• סיוע בכתיבת דוחות מדעיים וכתיבות חלקים טכניים במענקי מחקר.
• משימות נוספות בהתאם להוראות הממונים.

קמפוס עין כרם

(לא הוגדר)
• הפעלה וניהול של יחידות בעלי חיים ברשות למודלים ביולוגיים.
• ביצוע פעילות וטרינרית (הרדמות, ניתוחים) בבעלי חיים ממינים שונים.
• ניהול ופיקוח על פעולתם של טכנאים וטרינרים.
• ביצוע בדיקות בריאות ופיקוח וטרינרי (כולל העשרה).
• היענות למקרי חירום לאחר שעות העבודה, בשבתות ובחגים.
• ביצוע פעולות הדרכתיות בקורסים לשימוש בחיות מעבדה.
• השתתפות בפעילות אתית (חברות בוועדת אתיקה, הדרכות פרטניות, בדיקת בקשות אתיקה).
• משימות נוספות בהתאם להוראות הממונים.